Kurs for helsepersonell

Kurset fokuserer på emner som er aktuelt for dem som jobber med omsorg for andre. Eksempelvis sykehjem, hjemmesykepleie, omsorgsboliger, bofellesskap osv. Kurset tar for seg førstehjelp ved akutt sykdom og skade, og har et særlig fokus på hjerte-lunge-redning.

Vi arrangerer skreddersydde førstehjelpskurs for din bedrift. kurset går over 3 timer og tar for seg emner som:

  • Kjeden som redder liv
  • Pasientundersøkelse
  • Varsling 1-1-3
  • Hjerte-lungeredning
  • Akutte sykdommer
  • Akutte skader og brudd
  • Evt andre potensielle skader på din arbeidsplass

Varighet ca. 3 timer.

Pris: 600,- pr deltaker.

Bestill